JuridiskPersondatapolitik 1. januar 2022

Ved indgåelse af booking aftale af ROADSHOW med DrugRebels, har vi brug for følgende oplysninger:

Kontaktperson og tekniks ansvarliges navne, telefonnumre og mailadresser.

Personoplysningerne bliver registreret med det formål at booke vores team til dig som kunde, og oplysningerne opbevares i fem år hos DrugRebels, hvorefter disse slettes.

Direktøren og teamet hos DrugRebels har adgang til de oplysninger, der registreres om dig som kunde.

Den dataansvarlige hos DrugRebels er direktøren.

Kundeoplysninger opbevares ikke krypteret og transmitteres ej heller krypteret.

Personoplysninger afgivet til DrugRebels videregives eller sælges ikke videre til tredjepart – og ingen personfølsomme oplysninger registreres. Dog giver du som kunde tilladelse til, at dine informationer videregives til vores team, der skal afholde ROADSHOW for jer, idet informationen er nødvendig for ROADSHOWETS gennemførelse og effektuering.

Som registreret kunde hos DrugRebels kan du altid gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har desuden ret til altid at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret hos DrugRebels. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse rettes til DrugRebels på info@drugrebels.dk

Som kunde har du altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger DrugRebels har registeret om dig. Send mail med dit navn og adresse til info@oym.dk og vi vil vende tilbage til dig med svar pr. mail hurtigst muligt og senest inden 10 dage. Ønsker du efterfølgende, at oplysningerne om dig slettes, skal dette fremgå af mail til DrugRebels.

Tilknyttet scene- eller frivilligteam hos DrugRebels

For sceneteamet har DrugRebels, foruden navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, brug for at registrere oplysninger om CPR nr. og bankoplysninger. Disse oplysninger giver DrugRebels ikke videre til tredjemand uden samtykke.

I forbindelse med booking af ROADSHOW kan det dog være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis skolens kontaktperson. Ved booking af ROADSHOW hos DrugRebels giver du som en del af sceneteam og frivilligteam tilladelse til, at vi videregiver de oplysninger til tredjemand, der kan blive nødvendige til ROADSHOWETS gennemførelse og effektuering.

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger DrugRebels opbevarer om dig. Send mail til info@drugrebels.dk og vi vil vende tilbage til dig med svar pr. mail hurtigst muligt og senest inden 10 dage. Ønsker du vi sletter disse oplysninger, skal det fremgå̊ tydeligt af din mail.